Ochrona stacjonarna obiektów jest podstawową usługą oferowaną przez naszą firmę. Ochraniamy duże zakłady przemysłowe, obiekty biurowe, magazynowe i handlowe. Przy realizacji zadań ochrony wykorzystujemy w szerokim zakresie systemy nadzoru nad pracownikami ochrony, łączność radiową, sprawdzone procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, wielowarstwowe kontrole.

Wychodząc z założenia, że jakość świadczonych usług zależy przede wszystkim od stawianych wymagań zatrudnionym agentom, prowadzimy ich staranny dobór, zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników z dużym doświadczeniem w zakresie ochrony obiektów przed włamaniem i kradzieżą. Pracownicy ochrony są programowo i obowiązkowo szkoleni, zarówno w zakresie działań ochronnych, przepisów prawa, pomocy medycznej oraz skutecznego posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym i alarmowym. Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie przestrzegania tajemnicy służbowej oraz państwowej.

Odrębna specyfika każdego zakładu wymaga od nas indywidualnych metod ochrony zapewniających maksymalną skuteczność. Bezpośredni nadzór nad chronionym obiektem sprawowany jest przez kierownika ochrony odpowiednio przygotowanego do pełnionych przez niego zadań w zależności od rodzaju obiektu i wymagań. Sporządzane plany ochrony analizujące potencjalne zagrożenia pozwalają nam właściwie pokierował stworzeniem odpowiedniego systemu ochrony.

Nasza działalność obejmuje również ochronę domów prywatnych jak i ochronę osób. Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi i przeszkolonymi pracownikami. Możemy skompletować ochronę z byłych pracowników doborowych jednostek specjalnych i antyterrorystycznych wojska oraz policji.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą.