Patrole interwencyjne,

są jednym z filarów działania systemu monitoringu.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która jako pojazdów interwencyjnych używa również motocykli. Pozwalają one szybko poruszać się w mieście z pominięciem korków i zatorów drogowych.

Dwuosobowe załogi wyposażone w środki przymusu bezpośredniego i odpowiednie pojazdy są w stanie w ciągu kilku minut dotrzeć do ochranianego obiektu. Patrole są doskonałym zabezpieczeniem monitorowanego obiektu jak i wsparciem dla pracowników ochrony stacjonarnej.

Pracownicy zatrudnieni w patrolach posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej oraz zezwolenie na broń. Ponadto są dodatkowo szkoleni w posługiwaniu się środkami przymusu bezpośredniego i technikach interwencji, oraz prowadzeniu pojazdów.

[flgallery id=5 /]